Hema notarisservice: begrijpelijke taal in notariële akten

17 juni 2015

De hoogste tuchtrechter, de Notariskamer van het gerechtshof Amsterdam, heeft gisteren besloten dat de Hema door mag gaan met de notarisservice. De beslissing van het hof is definitief: er is geen cassatie mogelijk.

 

Eén van de voordelen van de akten van de Hema notarisservice is dat de notarissen van de Hema deze in begrijpelijke taal geschreven hebben. Klanten van de Hema notarisservice kunnen daardoor online hun eigen akten samenstellen door een aantal vragen te beantwoorden. Daarna kunnen ze de akten lezen en zelf beoordelen of in de akte staat wat zij bedoelen.

Wat is het voordeel van notariële akten in begrijpelijke taal?

De begrijpelijke taal in de akten van de Hema voorziet in een behoefte, ervaren notarissen:

  • De klant vindt de HEMA-akten helder, prettig leesbaar en begrijpt het ook goed.
  • De akten zijn voor mensen makkelijk te lezen. Het voorziet in een behoefte.
  • Wij notarissen krijgen veel klachten: Kan dat niet wat simpeler? Maar deze teksten snapt iedereen.
  • De notarissen van de Hema hebben de HEMA-akten geschreven als een vraag-antwoordspel. Dat is Belehrung. Daar kunnen veel notarissen nog wat van leren.
  • Normaal leg ik de akte uit. In dit geval hoeft dat dus niet. Maar in het kader van de zorgplicht en de Belehrungspflicht moet je toch wel iets doen. Dus lees ik de tekst maar gewoon voor. Dat is het beste.
  • De tekst van de akten is zo eenvoudig dat ik goede vragen krijg. Dat gebeurde eerder nooit of bijna nooit.
  • Wij geven onze klanten schriftelijke toelichtingen bij de akten. Maar deze akte is de toelichting.
  • Dit is zo begrijpelijk. Als je dit niet begrijpt, ben je wilsonbekwaam en mag je sowieso niet tekenen.

Eenvoudige en leesbare akten

In het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR 2014 2029) schreef notaris mr. E. van den Brink-Baggerman: ‘Ik denk dat het notariaat deze slag ook moet gaan maken en snel. Dat vergt moed. Het is slechts een kwestie van tijd dat de taal van de akte eenvoudig en leesbaar is. De klant waardeert een leesbare akte enorm. Het werkt drempelverlagend. Eenvoudig taalgebruik is in de digitale informatiesamenleving een must.’