Werken bij BureauTaal?

Heb je taalwetenschap, Nederlands of communicatiewetenschap gestudeerd? En wil je werken bij BureauTaal? Stuur dan een sollicitatiebrief en je cv naar floor@bureautaal.nl.

Wat doet BureauTaal?

Niet iedereen is even taalvaardig. Dat is de reden dat veel huurders hun huurcontract niet goed begrijpen. En dat bijvoorbeeld veel bijstandsgerechtigden de beschikking van hun gemeente niet begrijpen.

Daarnaast kunnen ook teksten soms zo moeilijk zijn dat vrijwel niemand ze begrijpt. De legal counsel van een van onze grootste banken begrijpt zijn pensioenreglement niet. En hoeveel mensen begrijpen bijvoorbeeld hun testament of de akte van erfrecht van de notaris? Die teksten zijn zo moeilijk dat er zelfs notarissen zijn die ze niet goed begrijpen.

Wij zijn erin gespecialiseerd om dit soort teksten in begrijpelijke taal te schrijven. Zodat iedereen ze kan begrijpen. Ook geven we opleidingen waarin we verhuurders, gemeenteambtenaren, pensioenjuristen, notarissen en anderen leren begrijpelijke teksten te schrijven in hun eigen vak

Wie zijn onze klanten?

We werken onder andere voor ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Voor rechtbanken en gerechtshoven. Voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Ziekenhuizen, artsenorganisaties en farmaceutische bedrijven. En bijvoorbeeld ook voor vakbonden en werkgeversorganisaties. Dagelijks werken we aan begrijpelijke wetten en beschikkingen, vonnissen en arresten, hypotheekvoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, pensioenreglementen, patiëntenfolders, bijsluiters en cao’s.

Lijkt dit leuk?

Denk je dat je dit leuk vindt? En denk je dat je dit kunt? Of kunt leren? Neem dan contact met ons op, want wie weet hebben we een vacature.

Heb je vragen?

Heb je vragen over BureauTaal? Bel dan met Floor van Horen: 0345 544837.