Zoekeenvoudigewoorden.nl

Wil je een begrijpelijke tekst schrijven? Dan gebruik je alleen eenvoudige woorden.

Wat zijn eenvoudige woorden?

Maar wat zijn eenvoudige woorden? Wat voor de een eenvoudig is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Voor een bankier zijn de woorden ‘hypotheek’ en ‘aflossingsvrij’ eenvoudig. Maar voor veel andere mensen zijn deze woorden onbegrijpelijk.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de helft van de mensen met een aflossingsvrije hypotheek denkt dat ze na 30 jaar rente betalen klaar zijn met hun bank. Het is daarom verstandig dit soort woorden niet te gebruiken.

Zoekeenvoudigewoorden.nl

Met Zoekeenvoudigewoorden.nl kun je eenvoudige woorden zoeken. Dat doe je door een woord in te typen in het tekstvak en op ‘Zoek’ te klikken. Zoekeenvoudige woorden geeft daarna aan of je het woord wel of niet kunt gebruiken.

Wat nu?

Maar wat als je het woord niet kunt gebruiken? Dan geeft zoekeenvoudigewoorden.nl je een advies wat je kunt doen. Van een aantal woorden geeft zoekeenvoudigewoorden.nl een begrijpelijk synoniem. Of, als een begrijpelijk synoniem niet bestaat, uitleg wat je kunt doen.

Ga direct naar www.zoekeenvoudigewoorden.nl.