Zoekeenvoudigewoorden.nl

Wilt u een tekst schrijven die iedereen begrijpt? En wilt u dus ook alleen woorden gebruiken die iedereen kent? Ga dan naar de website www.zoekeenvoudigewoorden.nl. Het werkt eenvoudig: u voert een woord in en de zoekmachine vertelt u of u het woord wel of niet kunt gebruiken in uw tekst.

Zoekeenvoudigewoorden.nl is gebaseerd op taalkundig onderzoek. De database is samengesteld door een groep taalkundigen. Daarna hebben zij de database uitvoerig onderzocht, onder andere door deze te testen bij een groep proefpersonen met taalniveau B1. Ook hebben ze de database vergeleken met een groot aantal teksten op taalniveau B1.

Ga direct naar www.zoekeenvoudigewoorden.nl.