Eenvoudig Nederlands

Eenvoudig Nederlands is taalniveau B1. Taalniveau B1 is een punt op een meetlat van de Raad van Europa. De Raad van Europa heeft deze meetlat - het Common European Framework - gemaakt om het taalniveau van mensen en teksten te meten. Taalniveau A1 is het laagste niveau en taalniveau C2 het hoogste.

Taalniveau B1 is begrijpelijke taal voor bijna iedereen
Taalniveau B1 kan bijna iedereen begrijpen (zo'n 95% van de bevolking). Ook mensen die geen hoge opleiding hebben gehad en voor hun werk nooit hoeven te lezen. Daarom noemen we taalniveau B1 eenvoudig Nederlands. Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Ongeveer 60% van onze bevolking kan die teksten niet goed begrijpen.

Met B1 bereik je je doel
Maar taalniveau B1 is meer dan begrijpelijk of eenvoudig. De belangrijkste waarde van B1 is dat je je doel bereikt. Dat doel is niet je lezer te informeren of te laten begrijpen. Dat zijn maar middelen. Het doel van een tekst is actie. Je lezer moet iets doen als hij de tekst heeft gelezen. Bijvoorbeeld zijn medicijnen op de juiste manier innemen. Een hypotheek nemen die bij hem past. Of zich houden aan de voorwaarden van een vergunning. Bij schrijven op B1 hoort daarom ook de focus op het doel, de lezer en de structuur. Doe je dit goed, dan is de kans groot dat je lezer doet wat je van hem verwacht.

Kun je alles op taalniveau B1 schrijven?
Je kunt alles op taalniveau B1 schrijven. De voorwaarden van een beleggingshypotheek. Bijsluiters bij medicijnen. Formulieren van de overheid. Juridische teksten. Alles. Taalniveau B1 is begrijpelijker dan C1 vanwege zijn specifieke tekstkenmerken: logische opbouw, korte, persoonlijke, actieve zinnen, alledaagse woorden.

Ook voor hoger opgeleiden
Ten slotte, eenvoudig Nederlands is niet alleen geschikt voor mensen met een lager opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden lezen meestal liever teksten op taalniveau B1 dan op taalniveau C1. Want een tekst op taalniveau B1 leest gemakkelijker en sneller.

Wilt u meer weten over B1?begrijpelijke taal, klare taal, simpele taal, eenvoudige taal, begrijpelijk communicatie, duidelijke taal

Wilt u graag meer weten over B1, bestel dan ons boek 'De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelinck'. Het boek kost € 17,50. Bel hiervoor naar Katharina Rietjens: 0345–544844.