Conflicten hanteren met taalniveau B1

9 juli 2015

Taal speelt een rol bij het oplossen én ontstaan van conflicten. Alles wat je zegt of opschrijft, kan je dichter bij de oplossing brengen. Of juist verder ervan af.

Welke rol speelt begrijpelijke taal bij conflicten? 

Kun je conflicten voorkomen door begrijpelijke taal te gebruiken? De redactie van Tijdschrift Conflicthantering vroeg Simo Goddijn daarover een artikel te schrijven. Het tijdschrift is vooral bedoeld voor mediators.

Taalniveau B1

Om verschillen in standpunten te kunnen overbruggen, heb je een taal nodig die iedereen begrijpt en zo veel mogelijk op dezelfde manier interpreteert. Taalniveau B1. Dat is niet de makkelijkste weg. Je moet heel precies kunnen formuleren. Maar zo’n formulering is de enige manier om een duurzame oplossing te bereiken. Je praat mét elkaar, en niet lángs elkaar heen. De standpunten zijn duidelijk, ook al liggen ze ver uit elkaar. Abstracte en dubbelzinnige formuleringen leiden gemakkelijk tot conflicten. Zo bezien kunnen ze nooit een duurzame oplossing voor een conflict zijn.

 

Tijdschrift Conflicthantering Nummer 3, 2015, Sdu - conflicten hanteren op taalniveau B1

Artikel downloaden?
Conflicten hanteren met taalniveau B1

 

Tijdschrift Conflicthantering, Nummer 3, 2015 Sdu