WMO: Workshop Met Oliebollen | 28 december 2018

11 december 2018

De helft van de mensen die gebruik maakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kan het aanvraagformulier niet zelf invullen. Voor de Participatiewet is dit een derde. Dit schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn onderzoek Wisselend bewolkt | Overall rapportage sociaal domein 2017. Hoeveel mensen hierdoor geen gebruik maken van de WMO en de Participatiewet weet het SCP niet.

Inhoudelijk niet moeilijk

De gemeente gebruikt deze formulieren om te kunnen beslissen of iemand recht heeft op bijvoorbeeld hulp in de huishouding. De vragen in de formulieren zijn inhoudelijk eenvoudig. Je naam, je adres, je telefoonnummer, je e-mailadres, woon je samen of alleen, wat zijn je problemen, hoe probeer je je problemen op te lossen en krijg je op dit moment al hulp van de gemeente. Meer is het niet. Iedereen kan deze vragen beantwoorden. Zonder nadenken of ingewikkelde inspanningen.

Maar de taal

In de formulieren zitten onder andere deze vragen:

  • Hebt u problemen op het gebied van verplaatsen in en om de woning?
  • Hebt u problemen op het gebied van regionaal vervoer?
  • Hebt u problemen op het gebied van sociale contacten, dagbesteding en begeleiding?
  • Hebt u op dit moment een hulpmiddel of voorziening? Zo ja, soort?

Ben je wel eens met vrienden met de tram naar de bioscoop gegaan? Probeer daar eens over te praten met de woorden uit het WMO-formulier. Inderdaad, geen sterveling verplaatst zich samen met zijn sociale contacten met het regionaal vervoer naar de dagbesteding.

Voor veel mensen is deze ambtelijke taal niet goed te begrijpen. Zij kunnen daardoor formulieren niet invullen. En zij krijgen daardoor niet de hulp van de gemeente die voor hen bedoeld is.

Kom vrijdag 28 december naar BureauTaal in Beusichem

Vrijdag 28 december organiseren we de workshop ‘WMO-formulier’: Weg Met Onbegrijpelijk formulier. Samen maken we een formulier dat iedereen begrijpt. Zodat iedereen de hulp van de gemeente kan krijgen waar hij of zij recht op heeft. De workshop is gratis. De oliebollen ook. Vol is vol. En op is op. Het formulier dat we samen maken, geven we aan alle 355 gemeenten in Nederland. Meld je aan door een e-mail te sturen naar wessel@bureautaal.nl.