Topprioriteit: Begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies

26 augustus 2019

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar incidenten met gevaarlijke stoffen in 2018. Bij een groot deel van de incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Soms gevolgd door een explosie of brand. Vaak raakten werknemers gewond.

RIVM pleit voor duidelijke instructies

Het RIVM concludeert dat een groot deel van de incidenten is veroorzaakt door ‘ongewenste menselijke handelingen’. En pleit daarom in het rapport voor ‘duidelijke instructies’.

Ook Onderzoeksraad voor Veiligheid vraagt aandacht voor duidelijke instructies

Eerder heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid hier ook al op gewezen. In een rapport over vier incidenten bij chemische bedrijven vroeg de Onderzoeksraad aandacht voor werkinstructies en procedures. Deze zijn niet altijd duidelijk en eenduidig voor de mensen die ermee moeten werken, volgens de Onderzoeksraad.

Visie

Een groeiend aantal chemische bedrijven heeft inmiddels de visie omarmd dat het begrijpelijker en eenduidiger maken van werk- en veiligheidsinstructies een bouwsteen is die de veiligheid op het werk verder vergroot.

Begrijpelijke taal

Bij tal van industriële en chemische bedrijven geven we trainingen waarin we veiligheidskundigen en HSE-medewerkers leren werk- en veiligheidsinstructies in begrijpelijke taal te schrijven.