SER vraagt overheid begrijpelijk te communiceren

12 april 2019

De Sociaal-Economische Raad vraagt de overheid begrijpelijk te communiceren.Veel mensen zijn niet taalvaardig genoeg om overheidscommunicatie te begrijpen, schrijft de SER in zijn advies ‘Aanpak laaggeletterdheid - samenwerken aan taal’.

Natuurlijk moeten we ons best doen om de taalvaardigheid van laaggeletterden te vergroten. Maar tegelijkertijd, schrijft de SER, ‘is het voor onder meer deze groep van groot belang dat organisaties (bedrijven, banken, etc) en zeker publieke instellingen, de communicatie eenvoudig en toegankelijk maken’.

Waarom?

In een eerder advies (Opgroeien zonder armoede) schreef de SER wat er gebeurt als iemand de overheid niet begrijpt:

  • Begrijpt iemand de overheid niet? Dan kent hij voorzieningen misschien niet die voor hem bedoeld zijn.
  • Kent hij de voorziening wel? Maar begrijpt hij de aanvraagprocedure niet? Dan kan het alsnog misgaan.
  • Is de aanvraag gelukt? Maar begrijpt hij de voorwaarden niet? Dan is de kans aanwezig dat hij later problemen krijgt.

Huishoudens die dit soort voorzieningen het hardst nodig hebben, schrijft de SER, maken er hierdoor het minst gebruik van.

Hoe moeilijk is begrijpelijke taal?

Communicatie in begrijpelijke taal is niet moeilijk. Sterker, het is zó makkelijk. Je hoeft alleen maar een aantal schrijfregels te kennen. Je hoeft geen Nederlands gestudeerd te hebben om deze regels te begrijpen. Iedereen kan ze leren. En iedereen kan ze toepassen.

In artikel 20 van onze Grondwet staat een belangrijk sociaal grondrecht. De overheid moet zijn best doen om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om van te leven. Dat hebben we in ons land goed geregeld. Maar voor sommige mensen is dit grondrecht een illusie, omdat zij de overheid niet altijd goed genoeg begrijpen. Dit is eenvoudig op te lossen.