Rechterlijke beslissingen moeten begrijpelijk zijn

4 februari 2016

Ruth de Bock, raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam, is op 1 februari benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. In haar nieuwe baan wil ze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de rechtspraak. Eén aspect van kwaliteit is volgens Ruth de Bock de begrijpelijkheid van rechterlijke beslissingen.

Ruth De Bock heeft voor de Raad voor de Rechtspraak leidraden ontwikkeld voor kwalitatief goede rechterlijke beslissingen. Een kwalitatief goede rechterlijke beslissing moet voldoen aan eisen van ambachtelijkheid, rechtvaardigheid en effectiviteit. Eén van de eisen van ambachtelijkheid is dat de rechter zijn beslissing niet alleen goed, maar ook begrijpelijk motiveert. ‘De motivering moet geschreven zijn in heldere en begrijpelijke taal, zodat iedereen haar kan begrijpen.’

 

Rechtstreeks 2015

Ruth de Bock. Voorbij vrijblijvendheid. Leidraden voor het versterken van de inhoudelijke kwaliteit van rechterlijke beslissingen

Klik hier voor het artikel van Ruth de Bock