Raad voor de Rechtspraak maakt ‘incassodagvaarding’ begrijpelijker

1 april 2022

Heb je iets niet betaald wat je moest betalen? Dan kun je een ‘incassodagvaarding’ krijgen. Een ‘incassodagvaarding’ kun je krijgen van een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat.

Een ‘incassodagvaarding’ is een brief waarin staat dat je een bedrag moet betalen. En als je dat niet doet, moet je naar de rechtbank komen. De rechter beslist dan dat je moet betalen. En de rechter zorgt ervoor dat je betaalt. 

Begrijpelijker

Een ‘incassodagvaarding’ was voor veel mensen onbegrijpelijk. Het gevolg daarvan was dat veel mensen niet deden wat ze moesten doen. En daardoor onnodig in de problemen kwamen. De Raad voor de Rechtspraak heeft daarom een model gemaakt dat begrijpelijker is. Lees hier het nieuwe model van de Raad voor de Rechtspraak.

Complimenten

Complimenten voor de Raad voor de Rechtspraak. De nieuwe ‘incassodagvaarding’ is een stap vooruit.

Maar om alles juridisch correct op te schrijven, hebben we een deel van de juridische vaktaal laten staan, schrijft de Raad voor de Rechtspraak. Bijvoorbeeld vaktermen als dagvaarding, zitting, verweer, verstek, verzuim en proceskosten. Daardoor hebben we de tekst niet zó eenvoudig kunnen maken dat iedereen de tekst kan begrijpen.

Nog begrijpelijker. Kan dat?

Wij denken dat het nog begrijpelijker kan. Onder andere door deze vaktermen te vermijden:

  • dagvaarding: brief waarin staat dat je naar de rechtbank moet komen
  • zitting: rechtszaak
  • verweer: uitleg dat je het ergens niet mee eens bent
  • verstek: iemand komt niet naar de rechtbank
  • verzuim: iemand heeft niet betaald wat die moest betalen
  • proceskosten: kosten van de rechtszaak.