Orga en BureauTaal ontwikkelen een persoonlijkheidsvragenlijst in eenvoudig Nederlands

5 december 2008

Orga, een HR-adviesbureau voor beoordeling en ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties en BureauTaal hebben gezamenlijk een persoonlijkheidsvragenlijst ontwikkeld die ook geschikt is voor mensen met lagere taalniveaus. Dit project is ontstaan op verzoek van het CWI, dat veel met lager opgeleide mensen werkt.

Persoonlijkheidsvragenlijsten worden onder andere ingezet bij loopbaanadvies, reïntegratie en werving- & selectietrajecten. Op basis hiervan krijgt de adviseur een uitgebreide beschrijving van een groot aantal werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken en weet hij welke functies aansluiten bij het persoonlijkheidsprofiel. Het CWI signaleerde dat de bestaande vragenlijsten voor lager opgeleide kandidaten te lang en te moeilijk zijn en dat er behoefte is aan toegankelijkere lijsten. Om aan deze behoefte te voldoen heeft Orga, in samenwerking met BureauTaal, de bestaande WPV (Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst) in eenvoudig Nederlands geschreven. Alle items uit de vragenlijst zijn geschreven op taalniveau B1, het niveau dat 95 procent van de Nederlandse bevolking zelfstandig begrijpt. Vervolgens is er een uitgebreid onderzoek opgezet onder verschillende opleidingsniveaus om de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst te meten.

Dit project is ook in de lijn met het streven van het kabinet om langdurig lager opgeleide werklozen aan het werk te helpen. Doordat werkgevers een goed beeld van de competenties van kandidaten krijgen, weten ze waar wellicht nog scholing of ontwikkeling nodig is en kunnen ze zich daarop focussen. Op deze manier krijgen lager opgeleiden sneller een kans om ergens aangenomen te worden.

‘Het doel van de persoonlijkheidsvragenlijst is natuurlijk om een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de kandidaat’, aldus Diddo van Zand, directeur van Orga. ‘De WPV verschaft informatie over de cultuur waarin kandidaten het beste tot hun recht komen en de persoonlijke stijl die men inbrengt in de organisatie. De scores op competenties kunnen gebruikt worden om een beeld te vormen van welke functies goed bij de persoon aansluiten. Zo kunnen onvermoede talenten opgespoord worden. Wanneer de items van de test lastig of onduidelijk geformuleerd zijn, zijn de antwoorden hierop niet altijd representatief voor de persoonlijkheid van de kandidaat. Door onze vragenlijst in eenvoudig Nederlands, kan de werkgever een betrouwbaarder en eerlijker beeld krijgen van de potentiële werknemer.

Orga is een middelgroot HR-adviesbureau voor de ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties. Orga biedt via internet tests aan op het gebied van werving en selectie, assessment, loopbaanadvies en reïntegratie, coaching, training en management development. Met de online toolkit kunnen P&O-professionals op basis van kwalitatieve vragenlijsten een betrouwbaar, genormeerd en valide beeld krijgen van kandidaten tegen lage investeringskosten. Inmiddels heeft Orga meer dan 1000 professionele klanten, zoals uitzendbureaus, loopbaanadviseurs, coaches, selectiepsychologen, detacheringbureaus en recruiters. Dagelijks worden meer dan tweehonderd kandidaten getest. Voor meer informatie over Orga kijkt u op www.orga-advies.nl. Voor de instrumenten kijkt u op www.orga-toolkit.nl.