NOS maakt Nieuws in eenvoudig Nederlands

9 november 2021

Het NOS Nieuws van de Week, drie onderwerpen in makkelijke taal is een test. Elke week maakt de NOS een journaal van tien minuten in begrijpelijke taal. Voor mensen die minder taalvaardig zijn.

‘NOS Nieuws van de Week’ is een test. Astrid Kersseboom legt het uit.