Nieuwe president Hoge Raad wil meer begrijpelijke taal in de rechtspraak

7 november 2014

De nieuwe president van de Hoge Raad, Maarten Feteris, wil meer begrijpelijke taal in de rechtspraak. Dit zei hij woensdag 5 november toen hij als president werd geïnstalleerd. Begrijpelijke taal 'maakt de boodschap alleen maar krachtiger', zei de nieuwe president.

'Bij een open houding naar de buitenwereld past ook dat een hoog college zich niet verheven opstelt. Wel serieus en heel goed, maar het hoeft voor mij niet heel plechtig te zijn. Dat geldt ook voor het taalgebruik. De juridische materie is naar zijn aard vaak al ingewikkeld. Laten we ons inspannen om de taal waarin wij onze beslissingen overbrengen helder te houden, en het daarmee niet nog ingewikkelder, niet nodeloos ingewikkeld te maken. Het kan soms wel wat minder plechtstatig, dat maakt de boodschap alleen maar krachtiger.'

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Van-nieuwe-president-Hoge-Raad-mag-het-minder-plechtstatig.aspx