Mooie uitspraak van rechtbank Oost-Brabant over begrijpelijke taal, in begrijpelijke taal

23 december 2021

De rechtbank Oost-Brabant heeft een uitspraak gedaan over begrijpelijke taal van de overheid. En heeft die uitspraak in begrijpelijke taal geschreven. Heel mooi.

De rechtszaak ging over een verschil van mening over kindgebonden budget. De Belastingdienst had kindgebonden budget gestopt. En een mevrouw was het daarmee niet eens.

Rechtbank heeft ook moeite om de wet te begrijpen

In de uitspraak schrijft de rechtbank: ‘De rechtbank heeft ook zelf enige moeite om te begrijpen wat er nu in de wet (de Wkgb) staat. Wat wordt er nu bedoeld met de passage dat je aanspraak hebt op een kindgebonden budget als kinderbijslag zou worden betaald als artikel 7 tweede lid van de Algemene Kinderbijslagwet (Akw) niet van toepassing zou zijn?’

‘De wet moet begrijpelijk zijn’

Ook schrijft de rechtbank: ‘Als dit niet de bedoeling was van de wetgever, dan had de wetgever het maar duidelijker moeten opschrijven in de wet. Deze wetgeving heeft gevolgen voor de financiële positie van veel Nederlanders. De wetgever zou zich moeten inspannen om wetten te maken die iedereen begrijpt.’

Je kunt de uitspraak hier lezen.