Menselijke maat

23 februari 2022

De Tweede Kamer wil dat er meer ruimte komt voor de menselijke maat bij de overheid. 

Een kleine vergissing of minimale overtreding kan er nu toe leiden dat mensen met een uitkering in grote financiële problemen komen, schrijft Nu.nl.

College voor de Rechten van de mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft over de menselijke maat een ‘position paper’ geschreven. De menselijke maat begint en eindigt met begrijpelijke overheidscommunicatie. Mensen en organisaties moeten snappen wat ze moeten doen. Of wat ze juist niet moeten doen.

Begrijpelijke informatie van de overheid

Het College schrijft: ‘Informatie moet op een voor iedereen toegankelijke manier te vinden zijn en iedereen moet in staat zijn die te begrijpen.’

Begrijpelijke formulieren

‘Als mensen informatie moeten aanleveren, bijvoorbeeld via een (digitaal) formulier, moet voor hen begrijpelijk zijn wat wordt verwacht. Digitale formulieren moeten voor iedereen toegankelijk zijn.’

Recht

‘Mensen moeten weten wat zij kunnen doen om hun recht te halen. Ook hier geldt dat die informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk moet zijn. Juist omdat juridische procedures vaak complex zijn.’