Lijfrente vervalt, u ontvangt f 100,-

1 maart 2022

Dit Algemeen Fondskaartje hebben we allemaal talloze keren getrokken: Lijfrente vervalt, u ontvangt f 100,-. Geen idee wat het betekent. Ja, je krijgt f 100,-. Dat is duidelijk. Maar waarom? Omdat er iets ‘vervalt’: je ‘lijfrente’.

In de echte wereld mag dit niet meer van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Verzekeraars moeten hun klanten in begrijpelijke taal uitleggen wat er aan de hand is. En wat ze moeten doen.

Handvatten informatieverstrekking derdepijlerpensioenproducten

In de Handvatten informatieverstrekking derdepijlerpensioenproducten schrijft de AFM:

  • ‘Leg in begrijpelijke taal uit welke keuzes klanten moeten maken en toets of ze de informatie daadwerkelijk begrijpen.’
  • ‘Zorg dat klanten eenvoudig en in begrijpelijke taal kunnen vinden welke fiscale regels voor hen gelden.’
  • ‘Maak duidelijk wat klanten moeten doen. Waar zij meer informatie kunnen krijgen. En wat er gebeurt als ze niet op tijd reageren.’