Laaggeletterdheid | Wat kunt u doen?

19 september 2018

Laaggeletterdheid is een probleem. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar niet goed genoeg. De rijksoverheid geeft daarom ieder jaar zo’n € 65 miljoen subsidie aan projecten om laaggeletterdheid te bestrijden. Een belangrijk onderdeel van de aanpak van laaggeletterdheid is het actieprogramma Tel mee met Taal. Hiermee wil de overheid laaggeletterdheid tegengaan en lezen aanmoedigen.

 

Laaggeletterdheid tegengaan

Met het actieprogramma Tel mee met Taal wil de overheid bevorderen dat laaggeletterden een taalcursus doen. Ook wil de overheid taalvrijwilligers trainen in het geven van taalcursussen voor laaggeletterden. In veel regio’s hebben overheden en andere organisaties taalakkoorden gesloten om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Stichting Lezen en Schrijven

Om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen heeft de Stichting Lezen en Schrijven het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven ontwikkeld. De Stichting Lezen en Schrijven heeft als doel laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Dat doet de Stichting met onderzoek, door kennis te delen, advies te geven en door instrumenten en lesmateriaal te ontwikkelen. Ook organiseert de Stichting ieder jaar de Week van de Alfabetisering en de TaalHeldenverkiezing.

Wat kunt u doen aan laaggeletterdheid?

Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen wel lezen en schrijven, maar niet zo goed. U en uw organisatie kunnen laaggeletterden helpen door in begrijpelijke taal te communiceren. Teksten in begrijpelijke taal hebben een duidelijk doel, een heldere structuur, korte en eenvoudige zinnen en alledaagse en concrete woorden.

Het is belangrijk om laaggeletterdheid tegen te gaan met taalcursussen die het taalniveau van laaggeletterden verhogen. Maar als overheden, bedrijven en andere organisaties op een hoog taalniveau blijven communiceren, houden veel mensen een probleem. Het is daarom ook belangrijk om in begrijpelijke taal te communiceren.

Rijksoverheid geeft het goede voorbeeld

De redactie van rijksoverheid.nl heeft besloten in begrijpelijke taal te communiceren. ‘Webteksten moeten begrijpelijk zijn voor de bezoekers van een website. Het is daarom belangrijk om teksten in eenvoudig Nederlands te schrijven. De redactie van Rijksoverheid.nl gebruikt daarom taalniveau B1 als uitgangspunt voor de teksten. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands’, schrijft de rijksoverheid op communicatierijk.nl.

Begrijpelijke taal: iedereen kan het leren

Iedereen kan in begrijpelijke taal leren schrijven. Bijvoorbeeld met de e-learning Schrijven in eenvoudig Nederlands. U kunt hier een demo van de e-learning bekijken. U kunt ons ook bellen of e-mailen voor een zeer voordelige aanbieding voor uw organisatie: 0345 544840 | info@bureautaal.nl.

Texamen

Hier kunt u een demo van Texamen bekijken. En ervaren hoe kunstmatige intelligentie kinderspel maakt van schrijven in begrijpelijke taal.

Zoekeenvoudigewoorden

Ten slotte helpt www.zoekeenvoudigewoorden.nl u om te beslissen welke woorden u kunt gebruiken in uw begrijpelijke teksten.

 

BureauTaal heeft het Taalakkoord Rivierenland ondertekend.