Informatie van zorgverzekeraars niet altijd goed te begrijpen voor verzekerden

6 april 2022

Verzekerden kunnen ieder jaar een andere zorgverzekeraar kiezen, als ze dat willen. Dat kan van half november tot eind januari. Voor verzekerden is het belangrijk dat zij een keuze kunnen maken op basis van informatie die goed te vinden en begrijpelijk is. Nivel heeft daar onderzoek naar gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. BureauTaal heeft aan dat onderzoek meegewerkt. Het rapport is gisteren aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat de informatie vaak wel te vinden is op websites van zorgverzekeraars en vergelijkingssites. Maar dat de informatie niet altijd goed te begrijpen is voor alle verzekerden. 

Ingewikkeld taalgebruik 

Ongeveer tweederde van de verzekerden zegt te begrijpen wat wel en niet verzekerd is in de verschillende zorgverzekeringen. Een derde heeft daar moeite mee of begrijpt niet wat wel of niet verzekerd is. Abstracte en formele taal en vaktermen maken het voor veel mensen moeilijk een verzekering te begrijpen.

Verschillen tussen basisverzekeringen onduidelijk

Een groot deel van de verzekerden weet niet wat het verschil is tussen verschillende basisverzekeringen. Voor veel mensen is de informatie over de verschillen tussen natura- en restitutiepolissen niet begrijpelijk. De verschillen die er zijn tussen verschillende naturapolissen van dezelfde zorgverzekeraar zijn nog minder duidelijk. Zorgverzekeraars zijn vaak niet consistent in hun woordgebruik. In de ene basisverzekering gaat het over ‘geselecteerde zorgverleners’ en in de andere over ‘gecontracteerde zorgverleners’. 

Wat adviseert het Nivel?

Nivel adviseert verzekeraars en vergelijkingssites verzekerden begrijpelijker te informeren op hun websites. Minder vaktermen. Minder abstracte worden. Minder formele taal. Consistent gebruik van begrippen.