Gezondheidsvaardigheden: draai het eens om!

13 oktober 2020

Vandaag 13 oktober is het internationale dag van de begrijpelijke taal. Een mooie dag om het eens om te draaien.

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn gezondheidsvaardigheden ‘cognitieve en sociale vaardigheden die men nodig heeft voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid.’

Waarom zijn gezondheidsvaardigheden belangrijk?

Gezondheidsvaardigheden hangen samen met gezondheid, schrijft de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met een minder goede gezondheid en een grotere kans op overlijden.

Wat kunnen we doen?

De uitdaging is dus mensen met lagere gezondheidsvaardigheden, vaak mensen met een lager opleidingsniveau en mensen met een lager taalniveau, bij te spijkeren. Dit is een grote klus. Niet alleen omdat het om miljoenen mensen gaat. Maar ook omdat we het hebben over mensen die niet supereenvoudig bij te spijkeren zijn.

Draai het eens om!

Zullen we het omdraaien? Dat we gezondheidsvaardigheden definiëren als ‘cognitieve en sociale vaardigheden die dokters nodig hebben voor het geven van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid van patiënten.’ 

Nu hebben patiëntenfolders, brieven en websites van zorginstellingen, bijsluiters bij medicijnen en mondelinge instructies van dokters vaak een hoog taalniveau. Veel mensen begrijpen daardoor te weinig van deze informatie. Als we het omdraaien, hebben we hier te maken met lage gezondheidsvaardigheden. In begrijpelijke taal: dokters met lage gezondheidsvaardigheden kunnen een groot deel van hun patiënten niet begrijpelijk genoeg uitleggen hoe zij beter kunnen worden of gezond kunnen blijven.

Met als gevolg: lage gezondheidsvaardigheden van dokters hangen samen met minder goede gezondheid van patiënten en een grotere kans op overlijden.

Op de internationale dag van de begrijpelijke taal draaien we de uitdaging daarom om. We gaan dokters de vaardigheden leren begrijpelijk te communiceren met patiënten. Zoals ze beloven wanneer ze de artseneed afleggen: ‘Ik zal de patiënt goed inlichten.’