De taal van de accountant is voor vrijwel iedereen te moeilijk

18 maart 2016

Artikel in ‘Accountant’ met de zeven voordelen van begrijpelijke taal en een top zes van vereenvoudigde accountantsteksten

'Een tijdje geleden verzuchtte Roderick Munsters in het Financieele Dagblad, toen nog CEO van Robeco, dat hij de jaarrekening van ING niet begreep. En hij vroeg zich af hoe een belegger goede beleggingsbeslissingen kan nemen als hij essentiële beleggersinformatie niet begrijpt. Ook bij de recente uitreiking van de Henri Sijthoff-prijs oordeelde de jury dat belangrijk delen van jaarrekeningen niet te begrijpen zijn. Terwijl het de bedoeling van een jaarrekening is ‘zo groot mogelijke transparantie te verschaffen aan investeerders, werknemers en andere belanghebbenden’, aldus de boordelingscriteria van de prijs. En ook de AFM is bij monde van bestuurder Gerben Everts niet lovend over de transparantie van jaarrekeningen: ‘Als we eerlijk zijn, moeten we concluderen dat de belegger slechts minimaal wordt geïnformeerd door de accountant. Transparantie kent nog zo z’n uitdagingen,’ zei hij kortgeleden in het VBA Journaal.'

Download het artikel en lees verder