De coronacrisis en de Grondwet

9 april 2020

De Grondwet is onze belangrijkste wet. Daarin staat wat de overheid wel en niet mag. En wat de rechten van de inwoners van ons land zijn.

Het is belangrijk om te weten wat er in de Grondwet staat. Zeker nu in de coronacrisis. Bijvoorbeeld over discriminatie. Mogen we besluiten dat we de een wel op de intensive care behandelen en de ander niet? Bijvoorbeeld jongere mensen wel en oudere mensen niet.

In de Grondwet staan ook regels over privacy. Mag de overheid persoonlijke gegevens op onze smartphones verzamelen? Bijvoorbeeld om te proberen het aantal coronabesmettingen te verminderen?

Er staat bijvoorbeeld dit: ‘De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.’ Huh?!

Wil je weten wat er in de Grondwet staat? Download dan De Grondwet in eenvoudig Nederlands op je smartphone. Je vindt de gratis app in de App Store en in Google Play. Samen met staatsrechtdeskundigen hebben we de Grondwet in begrijpelijke taal geschreven. Dus zonder onbegrijpelijke juridische taal. Zodat iedereen snapt wat er in de Grondwet staat.

Je kunt de gratis app hier downloaden.