Consumenten willen duidelijke taal van de notaris

11 december 2019

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft door Motivaction laten onderzoeken wat de consument van de notaris wil. Wat blijkt? De consument wil vooral duidelijke en begrijpelijke taal.

De onderzoekers benadrukken dat iedere klant uniek is. Ze onderscheiden verschillende klantgroepen. ‘Maar opvallend is dat alle groepen waarde hechten aan duidelijke en begrijpelijke taal’, schrijft het Notariaat Magazine.

‘De klant moet het begrijpen’

‘Dat klinkt logisch, maar het vraagt een enorme omslag in het denken binnen het notariaat’, zegt Nick van Buitenen, voorzitter van de KNB. ‘Van oudsher wilden notarissen akten maken die de toets der kritiek van een collega konden doorstaan, of van de rechter’, zegt hij. ‘Maar de wereld is veranderd. Gelukkig omarmen steeds meer notarissen de opvatting dat de klant het moet begrijpen. Dit onderzoek bevestigt weer hoe belangrijk dat is.’

Wat is de winst voor notariskantoren?

Klanten reageerden zonder uitzondering enthousiast op begrijpelijke akten. Dat hebben notariskantoren die ermee aan de slag gingen ondervonden. De afgelopen jaren hebben we notarissen geholpen met bijvoorbeeld begrijpelijke hypotheekakte en testamenten. Soms herschreven we samen de aktes, in andere gevallen leerden de notarissen van ons hoe ze zelf hun aktes in begrijpelijke taal kunnen schrijven. Begrijpelijke aktes zijn een onderscheidend kenmerk geworden voor notariskantoren.