Cedeo-erkenning

21 mei 2014
Er zijn in Nederland zo'n 8.500 opleidingsbureaus. Een kleine 300 daarvan hebben een Cedeo-erkenning. Je kan een Cedeo-erkenning krijgen als uit een klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 80% van de opdrachtgevers tevreden of zeer tevreden is over de opleidingen en het bureau.

Cedeo heeft net als twee jaar geleden onderzoek gedaan onder de klanten van BureauTaal. Op basis daarvan hebben we opnieuw een Cedeo-erkenning gekregen. Onze score was 97%.