Binnen- en buitentalud van de regionale waterkering

13 mei 2020

De waterschappen maken een waterschapsverordening: alle regels over wat er moet en mag in de buurt van dijken, sloten, kanalen en rivieren in één document. Of zoals zij het zeggen:

‘Wateractiviteiten die een groot risico voor schade aan een waterstaatswerk met zich mee kunnen brengen, blijven vergunningplichtig. Wateractiviteiten waar sprake is van een laag risico en van veel aanvragen zijn mogelijk zonder omgevingsvergunning, al dan niet met een melding. Wel moet dan worden voldaan aan de regels uit deze regeling.’

Aan ons de mooie taak om daar chocola, herstel, B1 van te maken. Het is ingewikkeld. En het is ontzettend leerzaam, want ik hou van wandelen, water en nieuwe woorden. ‘Afmeerpaal!’, zal ik voortaan roepen in een rivierlandschap. En ‘remmingwerk!’ Ik zal niet meer op een dijk lopen, of op die steile helling bij de dijk. Ik zal op de kruin van de dijk wandelen, de binnenkruinlijn oversteken, en via het binnentalud de teenlijn van de niet-aangeheelde regionale waterkering bereiken. Dat is nog eens wandelen.