Beste schrijver, de Lezer wil iets tegen je zeggen - De Rede van de Lezer

7 oktober 2021

Op 21 september 2021 las koning Willem-Alexander zijn 8ste troonrede voor. De rede was weer te moeilijk voor een groot deel van de Nederlanders. De troonrede is daar niet uniek in: veel van wat overheden, bedrijven en instellingen schrijven is te moeilijk voor de lezer. Die lezer wil graag iets zeggen tegen de schrijver. Daarom spreekt de lezer nu een rede uit: de Rede van de Lezer.

Wat is de Rede van de Lezer?

De rede is een pleidooi om begrijpelijk te schrijven. De meeste schrijvers doen dat niet. De lezer voelt zich daardoor niet altijd rechtvaardig en respectvol behandeld. Daarom praat de lezer voor één keer terug. De rede van de lezer is gericht aan iedereen die zakelijke teksten schrijft.

       Kijk en luister naar De Rede van de Lezer | De Rede van de Lezer is ondertiteld.
 

       Of lees De Rede van de Lezer

 

Waarom is de rede nodig?

Schrijvers zijn zich er vaak niet van bewust hoe moeilijk ze schrijven. Ze denken alles helder te hebben uitgelegd. Vanuit hun standpunt is dat ook zo. En hun directe collega’s snappen meestal ook wat ze bedoelen. Maar de lezer niet. De lezer blijft achter met het gevoel buitengesloten te worden. Daarom doet de rede van de lezer een beroep op de schrijver. Sluit je lezer niet buiten. Schrijf inclusief.

 

Week van het Nederlands

De lezer spreekt de rede uit in de Week van het Nederlands.