4 meiherdenking in Beusichem

4 mei 2020

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland Nederland binnen. Culemborg lag aan de Hollandse waterlinie en naast de spoorbrug over de lek. Duitse vliegtuigen beschoten onmiddellijk het afweergeschut bij Culemborg. Daarbij kwamen in de eerste oorlogsdagen dienstplichtig militairen en inwoners van Culemborg om.

Het gemeentebestuur van Culemborg was bang voor hevige gevechten bij Culemborg. Daarom besloot de gemeente op 14 mei alle inwoners van Culemborg te evacueren naar Beusichem. De inwoners van het kleine Beusichem boden onderdak aan 9.000 Culemborgers.

Na de oorlog schonken de inwoners van Culemborg het moment ‘Evacuatie’ aan de inwoners van Beusichem. ‘Uit dankbaarheid voor hulp en onderdak in oorlogstijd

is deze steen door Culemborg aan Beusichem geschonken’. Het monument zit aan de zijkant van het oude gemeentehuis van Beusichem, nu het kantoor van BureauTaal.

Vandaag is de 4 meiherdenking bij dit monument. Via de link kunt u de herdenking live zien: https://www.kerkbeusichemzoelmond.nl/live/.