Klanten - gezondheidszorg en farmacie

 • Agora Zorg
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares
 • AMC
 • Alliade
 • Amsterdam Proton Therapy Center
 • Antes
 • ArboUnie
 • Astellas Pharma
 • AstraZeneca
 • Bayer
 • Bedrijfsartsengroep
 • Boehringer Ingelheim
 • Bravis Ziekenhuis
 • Bristol-Myers Squibb
 • Careyn
 • Catharina ziekenhuis
 • CBO
 • Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Centrum Indicatiestelling Zorg
 • CG-raad
 • CIBG
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Consument en Veiligheid
 • Diabetesfederatie
 • Diakonessenhuis Utrecht
 • FCB
 • Focus Cura
 • Federatie Medisch Specialisten
 • Federatie van Nederlandse Trombosediensten
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Flevoziekenhuis
 • GGD Den Haag
 • GGD Fryslan
 • GGD GHOR Nederland
 • GGD Nieuwe Waterweg Noord
 • GGD Rotterdam Rijnmond
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant
 • Grünenthal
 • Hallo wereld
 • Hagaziekenhuis
 • Havenziekenhuis
 • Integraal Kankercentrum West
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Kennisinstituut van Medisch Specialisten
 • Kennisplatform EVG 
 • KNMP
 • Kreuger Care Marketing & Communication
 • LOC
 • Longfonds
 • LSR
 • Martini Ziekenhuis
 • Medicinto
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Mirro
 • MSD
 • Multiple Sclerose Vereniging Nederlands
 • Nederlands Huisartsen Genootschap 
 • Nederlands Jeugd Instituut
 • Nederlandse Diabetes Federatie
 • Nederlandse Hartstichting
 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
 • Nederlandse Transplantatiestichting
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
 • NIGZ
 • Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid
 • NKI Anthonie van Leeuwenhoek
 • NIVEL
 • NVAB
 • Ommelander Ziekenhuis Groep
 • Pharos
 • PsyQ
 • Radboudumc
 • Rivierduinen
 • Rijnland Ziekenhuis
 • RIVM
 • Roche
 • Rutgers Nisso Groep
 • S&L Services
 • Servier
 • SOA AIDS Nederland
 • Stivoro 
 • Tefa
 • Ter Gooi Ziekenhuizen 
 • Trimbos
 • Triversum
 • Trombose stichting Nederland
 • UMC Utrecht
 • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
 • Vereniging voor patiëntenvoorlichting
 • Vereniging zelfstandige & freelance bedrijfsartsen
 • Voedingscentrum
 • Ziekenhuis Bernhoven
 • Ziekenhuisgroep Twente
 • Zonnehuizen