Volg Mr. Jip van Harten en Dr. Janneke Bavelinck op Facebook en Twitter.

Mr. Jip van Harten en Dr. Janneke Bavelinck illustratie.

 

ABC

Main image quote

BureauTaal

 

Begrijpt u wat hier staat?

'Ik bepaal dat al hetgeen bij het overlijden van mijn genoemde echtgenote, hierna ook te noemen de bezwaarde, nog onvervreemd en onverteerd aanwezig is van hetgeen zij verkreeg uit mijn nalatenschap toekomt aan diegene die mijn erfgenamen volgens de wet zouden zijn geweest indien ik tegelijk met de bezwaarde zou zijn overleden, hierna ook te noemen de verwachters.'

Nee? Toch is de kans groot dat u deze tekst in huis heeft. Het is namelijk een veel voorkomende tekst uit een testament. In begrijpelijke taal staat er dit: ‘Als ik doodga wil ik dat jij, mijn vrouw, alles van mij erft. Als jij daarna doodgaat, is er misschien nog wat over. Dan krijgen mijn kinderen dat. En niet je nieuwe man.’

Heel veel mensen in Nederland begrijpen de overheid en het bedrijfsleven niet. Formulieren van de rijksoverheid, brieven en folders van gemeenten, polisvoorwaarden van banken en verzekeringsmaatschappijen en bijsluiters bij medicijnen zijn voor de meerderheid van de bevolking vaak onbegrijpelijk. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in eenvoudig Nederlands.

Wilt u ook dat mensen u begrijpen? Dat mensen snappen wat ze moeten doen als ze uw brief, uw brochure, uw offerte of uw website lezen? Op deze website leest u hoe wij u daarbij kunnen helpen.

 
 2 juni
 Schrijven op taalniveau B1 2 dagen
 9 juni
 Schrijven op taalniveau B1 in een halve dag  Halve dag