Wat is eenvoudig Nederlands?

Voorbeeld

Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de opzegging.

Maak
eenvoudig

Eenvoudig

U moet per brief of mail opzeggen en hierbij uitleggen waarom u opzegt. De opzegtermijn van twee maanden gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

Nieuw voorbeeld